PLACTIVE® PROGEN

Единствения ORAL PLASMA COMPLEX за МУСКУЛОСКЕЛЕТНА РЕГЕНЕРАЦИЯ

Ефектичност и толерантност на орална добавка, на основата на колаген, нс-15 и плазма протеини при възстановяване на преден кръстен лигамент.

Проведохме това проучване, за да видим ефекта на PROGEN при „сериозно“ травматично нараняване с операция, така че можем да екстраполираме към по-малко сериозни наранявания и други тъкани:

  • Пациентите в групата, допълнени с Plactive® Progen, изискват значително по-малко сесии за рехабилитация в сравнение с контролната група на 90 дни (посещение номер 5) (P = 0,00009). Целта на рехабилитацията на високо ниво се счита за пълна екстензия, флексия на 150º и функционалност на коляното според IKDC индекса.
  • Значително намаление (P <0,00001) на консумацията на аналгетици в групата, допълнена с Plactive® Progen, в сравнение с контролната, е наблюдавано по време на процеса на възстановяване, като 91,43% от пациентите в групата Progen не са приемали аналгетици в края на проучването.
Изтегли брошурата
Изтегли презентацията